Home · Artikelen · Downloads · Nieuwscategorieën October 17 2017 17:09:08
Navigatie
Home
Artikelen
Downloads
FAQ
Nieuwscategorieën
Contact
Zoeken
Welkom
Welkom op de website van de Vereniging Bewoners Commissie Eikendonk.
V.B.C Eikendonk behartigt de belangen van:
Bewoners van de nieuwbouwwoningen in Eikendonk.
Meldpunt Schoon, Heel veilig.
Heeft u een vraag, klacht of melding over zaken in de openbare ruimte ? Denk hierbij aan verstopte straatputten, kapotte lantaarnpaal, vernielingen, (zwerf)vuil en rommel, verzakte stoeptegels, illegaal gestort afval, etc. dan kunt u contact opnemen met meldpunt Schoon, Heel Veilig. Telefoonnummer 073) 615 55 55 of via www.s-herogenbosch.nl/meldpunt
Brabantse Stijlprijs 2017
Ons Eikendonkplein is genomineerd voor de Stijlprijs 2017! Voor de Stijlprijs komen verrassende plekken op onverwachte locaties in Brabant in aanmerking, die geboren zijn vanuit een passie van mensen.

Het is de tweede keer dat de provincie de Brabantse Stijlprijs organiseert. In 2014 ontving de toenmalige jury 39 inzendingen. De gemeente Veghel won De Brabantse Stijlprijs 2014 voor de ‘typisch Brabantse’ oplossingen voor de openbare ruimte in de kern Zijtaart.

In de maand Maart gaat een delegatie van de jury die bestaat uit deskundigen op gebied van architectuur, cultuurhistorie en ‘placemaking’, op bezoek bij alle genomineerde monumenten, dat zijn tien tot twintig projecten. Rond deze projecten vinden diverse ontmoetingen plaats. Vervolgens kiest de jury 3 tot 5 finalisten, waarna tijdens de ProefMei 2017 in Bergen op Zoom de winnaar bekend wordt gemaakt. Nieuw is dat behalve een juryprijs, ook een publieksprijs wordt uitgereikt, waarvoor het publiek in april en mei 2017 kan stemmen op de finalisten. Vanmiddag heeft de jury in 's-Hertogenbosch bezocht o.a ons mooie plein. We hebben gesproken over het plein, zoals de functie van het plein, wat kunnen we allemaal doen op en rondom het plein, maar ook over het ontstaan van onze wijk, van oud tot nieuw, de verschillen maar ook de overeenkomsten tussen vroeger en nu en wat we in de toekomst nog graag zouden willen doen met en rondom het plein.

Nu maar duimen en hopen dat we in de prijzen vallen.....

Overzicht
De wintervakantie is weer achter de rug en het jaar 2017 is inmiddels al weer begonnen en ook de bewonerscommissie heeft haar werkzaamheden weer opgepakt. Toch willen we nog even stilstaan bij 2016 want dat was zoals verschillende voorgaande jaren ook een belangrijk jaar! Na 10 jaar lang een herstructureringswijk te zijn geweest is onze wijk officieel opgeleverd. Zoals al die jaren herstructurering niet onopgemerkt of zonder slag of stoot voorbij zijn gegaan, ging ook de oplevering niet onopgemerkt voorbij, maar werd gevierd met een groots wijkfeest.

Tijdens officiële gelegenheden werd er stilgestaan bij het verloop van de 10 jaar herstructurering en de samenwerking tussen BrabantWonen, de gemeente en de bewonerscommissie. Ook werd de projectleider van de gemeente Godfried v.d Braak in het zonnetje gezet door de bewonerscommissie. In de afgelopen 10 jaar hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden bij BrabantWonen en de gemeente, alleen Godfried was in die 10 jaar een constante factor voor de bewonerscommissie en haar bewoners. Altijd, en nu nog, stond hij voor hen klaar, in die 10 jaar hebben wij met Godfried een speciale band opgebouwd daarom vonden wij dat hij wel extra in het zonnetje gezet mocht worden met een heel speciaal bedankje had verdiend. Die kwam er ook, in de vorm van een Godfried v.d Braak-plantsoen.

Er was naast alle emotie die bij de oplevering kwam kijken ook tijd voor feestelijkheden. Zo werd de buurthuiskamer die in april al haar deur opende ook officieel geopend met hulp van de kinderen van de buurt die door een "ome Willem-deur" naar buiten kwamen gerend. Tijdens de herstructurering had BrabantWonen een ruimte ter beschikking gesteld op verzoek van de bewonerscommissie, een buurthuiskamer. Die hadden we hard nodig en werd zeer intensief gebruikt voor vergaderingen en spreekuren. Omdat we graag wilden dat onze wijk in de toekomst weer net zo hecht zou worden als voor de sloop, maakte de bewonerscommissie zich naast andere belangrijke zaken voor haar bewoners ook hard voor een realisatie van een nieuwe buurthuiskamer. We zijn dan ook heel blij dat die er ook echt gekomen is en we hopen dat er buiten de huidige activiteiten nog veel meer georganiseerd zal worden!
Overzicht
De wintervakantie is weer achter de rug en het jaar 2017 is inmiddels al weer begonnen en ook de bewonerscommissie heeft haar werkzaamheden weer opgepakt. Toch willen we nog even stilstaan bij 2016 want dat was zoals verschillende voorgaande jaren ook een belangrijk jaar! Na 10 jaar lang een herstructureringswijk te zijn geweest is onze wijk officieel opgeleverd. Zoals al die jaren herstructurering niet onopgemerkt of zonder slag of stoot voorbij zijn gegaan, ging ook de oplevering niet onopgemerkt voorbij, maar werd gevierd met een groots wijkfeest.

Tijdens officiële gelegenheden werd er stilgestaan bij het verloop van de 10 jaar herstructurering en de samenwerking tussen BrabantWonen, de gemeente en de bewonerscommissie. Ook werd de projectleider van de gemeente Godfried v.d Braak in het zonnetje gezet door de bewonerscommissie. In de afgelopen 10 jaar hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden bij BrabantWonen en de gemeente, alleen Godfried was in die 10 jaar een constante factor voor de bewonerscommissie en haar bewoners. Altijd, en nu nog, stond hij voor hen klaar, in die 10 jaar hebben wij met Godfried een speciale band opgebouwd daarom vonden wij dat hij wel extra in het zonnetje gezet mocht worden met een heel speciaal bedankje had verdiend. Die kwam er ook, in de vorm van een Godfried v.d Braak-plantsoen.

Er was naast alle emotie die bij de oplevering kwam kijken ook tijd voor feestelijkheden. Zo werd de buurthuiskamer die in april al haar deur opende ook officieel geopend met hulp van de kinderen van de buurt die door een "ome Willem-deur" naar buiten kwamen gerend. Tijdens de herstructurering had BrabantWonen een ruimte ter beschikking gesteld op verzoek van de bewonerscommissie, een buurthuiskamer. Die hadden we hard nodig en werd zeer intensief gebruikt voor vergaderingen en spreekuren. Omdat we graag wilden dat onze wijk in de toekomst weer net zo hecht zou worden als voor de sloop, maakte de bewonerscommissie zich naast andere belangrijke zaken voor haar bewoners ook hard voor een realisatie van een nieuwe buurthuiskamer. We zijn dan ook heel blij dat die er ook echt gekomen is en we hopen dat er buiten de huidige activiteiten nog veel meer georganiseerd zal worden!
Feest in Eikendonk !!!
Op zaterdag 11 juni werd onze wijk officieel opgeleverd met een groot feest.
Vanwege vroege vakantiegangers was het niet overdreven druk maar wel heel erg gezellig.

Vanaf ‘s middags 14.00 u. werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Voor de kleintjes was er een springkussen, de grotere kinderen konden meedoen aan een Circus-Workshop en een voetbal-clinic. We hebben kunnen zien dat er zich een paar aardige voetbal-talenten tussen onze jonge bewoners bevinden!

Om 16.00 begonnen de “plechtigheden”, de toespraken van de wethouder en de directrice van BrabantWonen. Ook is er een plantsoen geopend, het Godfried van der Braak-plantsoen. Godfried is van het begin af aan als projectleider betrokken geweest bij het project “Herstructureringsplan Eikendonk”, en hoewel tijdens de her-ontwikkeling van de wijk verschillende professionals plaats hebben gemaakt voor andere, is Godfried de enige die het hele traject ook helemaal tot het eind heeft afgemaakt en vooral: hij heeft in die 10 jaar ook altijd klaargestaan voor de bewoners.

De buurthuiskamer die al enige maandjes in gebruik is, is op 11 juni ook feestelijk geopend door de kinderen uit de buurt. Uitgelaten renden zij allemaal door de papieren “ome Willem-deur” waar hen nog een super-verrassing wachtte. Van de directrice van BrabantWonen kregen zij een leuk kado: een mooie grote Eilandenkaart voor als ze op avontuur gaan met Kapitein Klots tijdens de wekelijkse voorleesmiddag “boeken-LOL”op vrijdagmiddag.

Ook de innerlijke mens werd goed voorzien, er was een foodtruck die heerlijke saté-tjes en flinke dik-belegde hamburgers die gretig hun aftrek vonden. De dorst kon gelest worden met fris. Na afloop bleven er nog bewoners buiten om als vanouds gezellig met elkaar bij de deur te zitten en een beetje verder te feesten.

De droom...
Ooit had de bewonerscommissie een droom, toen wij allemaal al uit ons oude vertrouwde buurtje verhuisd waren waar wij met zijn allen ons “thuis” hadden.....

Die droom was dat wij allemaal weer in onze eigen wijk zouden gaan wonen, in een fijn huis waar wij allemaal weer een fijn thuis van konden maken én om een een mooie ontmoetingsruimte in de wijk te creëren waar we later, als de wijk helemaal klaar zou zijn, met zijn allen leuke dingen konden organiseren om weer net zo’n hechte en gezellige buurt te creëren als voor de sloop.

Dat was onze droom......

Inmiddels zijn er veel oud-bewoners terug gekeerd in de wijk, en zijn er ook veel nieuwe mensen in deze mooie vernieuwde wijk komen wonen. Het eerste deel van onze droom is daarmee uitgekomen.....

Daarna was het tijd om te proberen de rest van onze droom uit te laten komen en ons in te zetten voor een mooie centrale ontmoetingsruimte in de wijk. Twee á drie jaar geleden leek het héél even alsof die bel zou knappen.....maar gelukkig is alles nog goed gekomen! De wijk heeft van BrabantWonen een hele mooie buurthuiskamer gekregen die gefaciliteerd wordt door de gemeente.

Afgelopen 10 maanden is een beheergroep hard aan het werk geweest om invulling te geven aan e.e.a. Zo is bijvoorbeeld vanuit de beheergroep een stichting ontstaan. Het is de bedoeling dat de buurthuiskamer over ongeveer twee jaar zelfstandig (ook financieel) gaat draaien, we hebben met zijn allen ideëen bedacht hoe we dat mogelijk gaan maken.

Woensdagavond 30 maart was de sleuteloverdracht van “Buurthuiskamer Eikenhonk”, met een hapje en een drankje, eindelijk kunnen we met zijn allen leuke activiteiten organiseren!


Voor meer info over de buurthuiskamer zie www.eikenhonk.jimdo.nl !!

 
Begin juni wordt de wijk opgeleverd, tegen die tijd wordt de buurthuiskamer officieel geopend met een groot feest voor de hele wijk.
Duizenden huren kunnen/gaan omlaag, maar je moet het zelf wel even checken!
Vele duizenden huishoudens krijgen een huurverlaging tot wel 200 euro per maand. Het gaat om huurders die meer betalen dan de maximaal toegestane huurprijs.
Door een aanpassing van het puntenstelsel hebben zij vanaf volgende maand recht op een verlaging van de huurprijs. Dat recht zullen ze overigens veelal zelf moeten halen. Woningcorporaties en commerciële verhuurders zijn niet verplicht zelf het initiatief voor zo'n bijstelling te nemen.

De Woonbond roept huurders op niet af te wachten, maar zelf een check te doen op de site van de Huurcommissie of een verzoek in te dienen bij de verhuurder. ,,Huurders moeten er zeker niet van uitgaan dat de verhuurder automatisch de huur verlaagt," reageert woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond.

Er zijn wel al enkele corporaties die voortvarend te werk gaan. Zo heeft Woonstad Rotterdam aangekondigd bij 2500 huurwoningen een huurverlaging door te voeren. Het gaat om een maandbedrag van een paar centen tot 90 euro. Bij Mitros in de regio Utrecht zijn er 1838 'gelukkige' huurders. Hun huur kan met wel 200 euro zakken. Bij Staedion in omgeving Den Haag betalen 1415 huishoudens tot 45 euro minder. Bij Alliantie betreft het 1260 huurders, die tot 30 euro minder hoeven te betalen.

Zelf eerste stap zetten
Deze corporaties willen niet wachten tot de eerste huurders zich melden, maar zien het als hun plicht zelf de eerste stap te zetten. Wat de Woonbond betreft, zouden alle verhuurders in de sociale sector hun voorbeeld moeten volgen.

Maar volgens Hugo Priemus, emeritus hoogleraar volkshuisvesting, zullen lang niet alle corporaties het voorbeeld volgen. ,,Zij zijn niet verplicht dit te doen en zullen aan het rekenen slaan. Door zo'n huurverlaging kunnen zij op jaarbasis vele honderdduizenden euro's aan inkomsten mislopen. De ene corporatie kan dat financieel beter hebben dan de andere."

Zelf checken
De Woonbond roept huurders op om niet af te wachten, maar zelf te controleren of ze recht hebben op een aanpassing. Huurders kunnen de Huurpijscheck doen op de website van de Huurcommissie of een verzoek indienen bij hun verhuurder.

De woningcorporaties Woonstad Rotterdam verlaagt de huren van 2500 woningen en de Utrechtse corporatie Mitros doet dat voor 1838 huurders. Bij de Utrechtse huurders kan het tot wel 200 euro schelen.

Klik op deze -> Link <- om de check zelf uit te voeren.


Bron: ad.nl
werkzaamheden Nieuw Ambachtstraat t/m de Rijnstraat.
Aan de bewoners en eigenaren van dit pand

Datum: woensdag 30 september

Onderwerp: Werkzaamheden Nieuw Ambachtstraat tot en met de Rijnstraat.Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren we u middels deze brief over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren aan de Bosschepad. Vanaf de Nieuwe Ambachtstraat tot en met de Rijnstraat wordt de huidige verharding opgebroken en zullen we nieuwe verharding aanbrengen.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden zullen starten op maandag 5 oktober en zullen circa 3 weken duren. Wij willen u vragen om op 5 oktober vanaf 7.00 uur geen auto’s te parkeren in ons werkvak (Nieuwe Ambachtstraat tot en met de Rijnstraat).

Tijdens de werkzaamheden in de vermelde periodes zullen de betreffende wegvakken worden afgesloten en het verkeer worden omgeleid via omliggende straten. U woning/ bedrijfspand blijft te voet bereikbaar.

Wij voeren onze werkzaamheden, in principe uit, op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
Boven genoemde data zijn conform planning. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Mochten er wijzigingen optreden die voor u van belang zijn dan brengen u daarvan op de hoogte.

U kunt als omwonende hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Wij hopen op uw begrip hiervoor .

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het ontwerp, de geplande werkzaamheden of de planning, dan kunt u contact opnemen met KWS Infra bv.
Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer : 0165-584000

Meldpunt Schoon, Heel en Veilig
Heeft u een vraag, klacht of melding over zaken in de openbare ruimte? Denk hierbij aan verstopte straatputten, kapotte lantaarnpaal, vernielingen, (zwerf)vuil en rommel, verzakte stoeptegels, illegaal
gestort afval, etc. dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig. Telefoonnummer (073) 615 55 55 of via www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt

Met vriendelijke groet,


Roel Hettinga
Projectleider KWS Infra
Parkeerenquête deel 2
De bewoners aan het eind van De Bossche Pad en Wethouder Kuyperstraat hebben inmiddels nogmaals een parkeerenquête ontvangen. In dat gedeelte is nu nog geen parkeren voor vergunninghouders dus Jan en Alleman kunnen daar nu nog steeds gratis parkeren en dat geeft ergernis bij de mensen die daar wonen, enkeling daargelaten.
Middels deze enquete kunnen de ontvangers kenbaar maken of zij al dan niet voor vergunning-parkeren zijn.

De bewoners van de flats gelegen aan de Rijnstraat hebben ook veel last van vreemdparkeerders dus hebben zij er bij de gemeente op aangedrongen in dat gedeelte óók parkeer vergunningen in te voeren.
Eikendonkplein onder water gezet!
Dinsdag 21 april is het Eikendonkplein onder water gezet! Het Eikendonkplein is namelijk bij droog weer een mooi plein om te spelen, te zitten en te lopen. Bij zware regenval kan het plein het regenwater van de daken en stoepen opvangen. Na een zware bui stroomt het water van het plein langzaam weer weg in de Aa en zo helpt het plein om droge voeten te houden.

Waterplein
Dit concept wordt in de wereld nog maar op een paar plaatsen toegepast. De gemeente wilde testen of het waterplein werkt zoals ontworpen. Studenten van de Hogeschool Rotterdam en een onderzoeker van Hogeschool Groningen wilden graag eens een waterplein-in-werking onderzoeken.

Medewerkers van de gemeente pompten het plein vol met water uit de Aa en lieten het weer leeglopen. De studenten hebben metingen uitgevoerd en gebruiken deze voor studieopdrachten. Analyse van deze metingen helpt ons om te zien hoe het plein technisch werkt.

Het was een stralende dag. De bewoners kwamen kijken en kinderen speelden in en rond het water.

Er is ook een heel mooi filmpje gemaakt, klik op de Link om het filmpje te bekijken.
Link voor het filmpje
.
Huurwoningen fase II in verhuur!
Vandaag zijn de nieuwbouw woningen van fase II in de verhuur gegaan.

- 7x grote eengezinswoningen (5 sl.kmr) €699,- p/m --> de Bossche pad.
- 10x stadswoningen (3 sl.kmr) €699,- p/m --> Nieuw-Ambachtstraat.
- 1x 2kamer app. (1 sl.kmr) €567,81 p/m --> Willem Deckersstraat.
- 1x 3kamer app. (2 sl.kmr) €625,36 p/m --> Willem Deckersstraat.

Oud bewoners die nog NIET zijn terug gekeerd hebben al eerder bericht gehad of zij terug willen naar een van deze woningen. Zij hebben hierop voorrang.
Pagina 1 van 26 1 2 3 4 > >>
Login
Gebruikernaam

WachtwoordNog geen lid?
Klik hier om aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag hier om een nieuw wachtwoord.

171,410 Unieke bezoeken

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.